ស្លាក

ត្រី Koi

koi ត្រីខៀវ  

រ៉ែថ្មខៀវ

រ៉ែថ្មខៀវ Koi រ៉ែថ្មខៀវគឺជាត្បូងថ្មដ៏កម្រមួយ។ ពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ទឹកក្រូចគឺជាការរួមបញ្ចូលនៃឈាម hematite ។ ពណ៌មាតិកាជាតិដែកដែល ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!