ស្លាក

geode ។

agate

អាថ៌កំបាំង geode

ស្លាក ,
Agate geode Agate គឺជាថ្មមួយប្រភេទដែលមានជាចម្បងនៃគ្រីមគ្រីគ្រីគ្រីស៊ីលស៊ីលីកុនដែលមានលក្ខណៈពិសេសជំនួសដោយរ៉ែថ្មខៀវ។ វាអាចមើលឃើញដោយ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!