ស្លាក

ឈីរីសូកូឡា។

chrysocolla malachite

Chrysocolla malachite

Chrysocolla malachite Malachite និង chrysocolla ត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតរង្វង់ពណ៌ខៀវស្រងាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងវាលនៃពណ៌បៃតងជ្រៅ។ ឬ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!