ស្លាក

ប៊្រុយទិច

brucite

ប៊្រុយទិច

Brucite Brucite គឺជាទំរង់រ៉ែនៃម៉ាញ៉េស្យូមអ៊ីដ្រូអ៊ីតដែលមានរូបមន្តគីមី Mg (OH) ២ ។ វាគឺជាផលិតផលផ្លាស់ប្តូរជាទូទៅនៃគ្រឿងសំអាង ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!