ស្លាក

aventurine បៃតង

អត្ថន័យថ្មគ្រីស្តាល់ aventurine ពណ៌បៃតង  

Aventurine ។

អត្ថន័យថ្មគ្រីស្តាល់ aventurine ពណ៌បៃតង។ សំណុំបែបបទនៃរ៉ែថ្មខៀវមួយដែលបានកំណត់លក្ខណៈដោយភាពល្អក់របស់វានិងវត្តមាននៃការដាក់បញ្ចូលរ៉ែថ្មភក់ដែលផ្តល់ឱ្យ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!