ស្លាក

Amethyst

អេទីតទីតអាទីត។

អេទីតទីតអាទីត។

មនុស្សម្នាក់ធ្លាប់បានចាត់ទុកការដាក់បញ្ចូលទាំងនេះថាជាកាកូហ្សេនីតដោយសារតែវាមានភាពមិនច្បាស់ទៅនឹង ...
អាន​បន្ថែម
amethyst

Amethyst

អត្ថន័យថ្មអាមេទីសមានន័យថាថ្ម។ អាម៉ាទីសជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងគ្រឿងអលង្ការដូចជាចិញ្ចៀនខ្សែកក្រវិលក្រវិលខ្សែដៃនិងប៉ោល។ ក៏រកឃើញដូចជាថ្ម, ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!