ស្លាក

Citrine នេះ

Citrine នេះ

Citrine នេះ

Citrine Citrine គឺមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីរ៉ែថ្មខៀវ។ ពណ៌មានពីពណ៌លឿងស្លេកទៅពណ៌ទឹកក្រូចជ្រៅ។ វាគឺដោយសារតែ ferric ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!