ស្លាក

ស្លែ

Moss agate

Moss agate

ស្លាក ,
Moss agate Moss agate គឺជាត្បូងពាក់កណ្តាលដ៏មានតម្លៃដែលបង្កើតឡើងពីស៊ីលីកុនឌីអុកស៊ីត។ វាគឺជាទំរង់នៃភាពច្របូកច្របល់ដែលរួមមានរ៉ែនៃ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!