ស្លាក

strawberry

strawberry រ៉ែ​ថ្ម​ខៀវ

រ៉ែថ្មខៀវស្ត្រប៊េរី។

រ៉ែថ្មខៀវស្ត្រប៊េរីសគឺជាសារធាតុរ៉ែដ៏សម្បូរបែបបំផុតនៅលើផែនដីដែលមានចំនួនប្រហែល 12% នៃសំបកផែនដី។ ទោះបីជា ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!