ស្លាក

បុកស៊ីត

បុកស៊ីត

បុកស៊ីត

ស្លាក
Bauxite Bauxite គឺជាថ្ម sedimentary ដែលមានបរិមាណអាលុយមីញ៉ូមខ្ពស់។ វាគឺជាប្រភពសំខាន់បំផុតរបស់អាលុយមីញ៉ូមនិងហ្គីលីលីម…។
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!