ស្លាក

អគ្គីភ័យ

opal ភ្លើង  

opal ភ្លើង

អត្ថន័យ opal ភ្លើង។ យើងធ្វើគ្រឿងអលង្ការតាមបែបប្រពៃណីដោយប្រើដុំអុសអុសអុសដែលជាក្រវិលចិញ្ចៀនខ្សែកខ្សែដៃឬប៉ោល។
អាន​បន្ថែម
អគ្គីភ័យ Agate 

agate អគ្គីភ័យ

agate អគ្គីភ័យ agate, ភាពខុសគ្នានៃ chalcedony គឺជាត្បូងធម្មជាតិពាក់កណ្តាលដ៏មានតម្លៃដែលត្រូវបានរកឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃកណ្តាល ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!