ស្លាក

opal ភ្លើង

opal ភ្លើង  

opal ភ្លើង

អត្ថន័យ opal ភ្លើង។ យើងធ្វើគ្រឿងអលង្ការតាមបែបប្រពៃណីដោយប្រើដុំអុសអុសអុសដែលជាក្រវិលចិញ្ចៀនខ្សែកខ្សែដៃឬប៉ោល។
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!