ស្លាក

បានបំពេញ

កញ្ចក់ពោរពេញទៅដោយត្បូងទទឹម  

កញ្ចក់ពោរពេញទៅដោយត្បូងទទឹម

បំពេញការបាក់ឆ្អឹងឬការប្រេះស្រាំនៅខាងក្នុងត្បូងទទឹមដោយកែវសំណឬវត្ថុធាតុស្រដៀងគ្នាធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវតម្លាភាពនៃថ្ម, …
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!