ស្លាក

ឥន្ធនូ; ច័ន្ទគ្រឹស្ត

ឥន្ទធនូឥន្ទធនូ  

moonstone ឥន្ទធនូ

ឥន្ទធនូព្រះចន្ទឥន្ទធនូមានអត្ថន័យនិងលក្ខណៈសម្បត្តិព្យាបាល។ ខៀវស្រអែមតម្លៃត្បូងឥន្ទធនូពណ៌ផ្កាឈូកឥន្ទធនូនិងព្រះចន្ទមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជា orthoclase feldspar វា​មាន...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!