ស្លាក

ទឹកដោះគោ

កប្បាសទឹកដោះគោ

ទឹកដោះគោមីលគី

កាកាវទឹកដោះគោ Milky quartz គឺជាប្រភេទក៉្យូដូដែលមានមីក្រូជីវឧស្ម័ន។ វាមានពណ៌សម្បុរដ៏កម្រ។ ពណ៌លាយចាស់នៃពណ៌សឬ ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!