ស្លាក

ខ្មៅ

ផ្កាយព្រះច័ន្ទខ្មៅ 

ផ្កាយព្រះច័ន្ទខ្មៅ

ផ្កាយព្រះចន្ទខ្មៅអត្ថន័យខ្មៅនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះច័ន្ទផ្កាយខ្មៅគឺជាថ្មអាលុយមីញ៉ូមប៉ូតាស្យូមស៊ីលីតស៊ីលីតដែលមានសារធាតុគីមីគីមី។
អាន​បន្ថែម
ទេសចរណ៍ពណ៌ខ្មៅ  

ពណ៌ខ្មៅទេសចរណ៍ទ្រីម៉ាលីន

ស្លាក ,
Tourmaline ពណ៌ខ្មៅ Tourmaline គឺជាសារធាតុរ៉ែ silicon រ៉ែបូរុង។ ធាតុដានមួយចំនួនមានអាលុយមីញ៉ូមជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមសូដ្យូមលីចូមឬប៉ូតាស្យូម។ Tourmaline ...
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!