ស្លាក

អាណាតូស

កាយវិភាគសាស្ត្រ

អាណាតូស

ស្លាក
អាណាតាអាណាតាសគឺជាទំរង់រ៉ែដែលអាចបំលែងបាននៃទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត។ សារធាតុរ៉ែក្នុងទំរង់ធម្មជាតិភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រទះឃើញថាជាអង្គធាតុខ្មៅ, …
អាន​បន្ថែម
កំហុស: មាតិកាត្រូវបានការពារ !!