បណ្ណសារប្រចាំខែ: ខែ​ធ្នូ 2017

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញត្បូងធម្មជាតិនៅសៀមរាប?

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញត្បូងធម្មជាតិនៅសៀមរាប?

ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់ទំព័រនេះវាអាចយឺតពេលហើយ។ មុននឹងទិញត្បូងឬគ្រឿងអលង្ការនៅសៀមរាបវាចាំបាច់ត្រូវអានព័ត៌មានខាងក្រោម។ សៀមរាបជាកន្លែងមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានការបោកប្រាស់ត្បូងច្រើនជាងគេ។ ដូចជាកន្លែងទេសចរណ៍ស្ទើរតែអ្វីៗទាំងអស់គឺក្លែងក្លាយ។ មានដ៏ធំមួយ […]