ភ្នែករបស់សត្វឆ្មា topaz 6.47 ct

$324.00

1 នៅក្នុងស្តុក

វិញ្ញាបនបត្របន្ថែម

ភ្នែករបស់ឆ្មាមានទំហំ ៦.៤៧ ស៊ី។ ធី។ នៅលើបណ្តាញសង្គម Instagram

ចង់ចែករំលែក instagrams របស់អ្នកជាមួយរបស់អ្នក ភ្នែករបស់សត្វឆ្មា topaz 6.47 ct? ប្រើ # catseye, topaz, catseyetopaz, topazcatseye ប្រើ​សញ្ញា # hashtag។